Kategória: Biológia

Autor/autori: Timur Tománek ABSTRAKT V prírode má voda svoj prirodzený pohyb, prichádza do kontaktu s prírodnými materiálmi, to ovplyvňuje jej štruktúru, vlastnosti a biologickú aktivitu. Voda v mestách preteká cez rovné potrubia, prichádza do kontaktu s olovom, plastmi a inými materiálmi, ktoré do nej uvoľňujú škodlivé látky. Stráca tak svoju prirodzenú štruktúru. Úlohou projektu bolo […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Dagmar Budd Tému som si zvolila preto, lebo ma zaujíma ekológia a rozsievky sú významným bioindikátorom kvality vody. V práci hodnotím ekologický stav rieky Nitry na základe rozsievkových indexov. Na základe výsledkov konštatujem, že lokalita Kľak – prameň sa vyznačovala najnižšou druhovou diverzitou s výraznou dominanciou druhu Achnanthidium pyrenaicum. Taxonomické zloženie potvrdilo nízky trofický […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Sára Mária Majerníková Úvod LOV domény patria k svetlocitlivým proteínom, ktoré vplyvom modrého svetla vytvárajú kovalentné väzby s flavín-mononukleotidom, čo spôsobí zmenu konformácie proteínovej štruktúry. Daný proces je reverzibilný v tme a preto má vysoké potenciálne využite v optogenetike. Avšak produkcia týchto proteínov môže spôsobiť ich hromadenie, prípadne nesprávne zbalenie v cytoplazme (vznik inklúznych […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Gréta Kolcunová Stavy pstruha potočného značne poklesli a nie je možné, aby sa tento druh rozmnožoval v prirodzenom prostredí a dosiahol také stavy ako v minulosti. Na rieke Topľa a jej prítokoch Výška a Lipovec realizujeme projekt zarybnenia umelým odchovom pstruha potočného z ikier, čo je zároveň hlavným cieľom tejto práce. Metódy a postupy […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lena Bezáková Bezáková Lena: Pozorovanie vplyvu abiotických faktorov na rast fazule. Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt je zameraný na pozorovanie vplyvu abiotických faktorov prostredia na rast fazúľ. Skúmala som vplyv abiotických faktorov svetla, tepla a vody. V prípravnej fáze pokusu som si vysadila semienka fazule a vytvorila im vhodné podmienky na vyklíčenie. Po […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Peter Krajčík Peter Krajčík: Zaujímavý život mravcov Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany Projekt má priblížiť život mravcov, ktorý je veľmi rozmanitý. Cieľom projektu je pozorovať život a stavbu tela, ale aj preferencie rôznych chutí mravcov. Pozoroval som konkrétne mravenisko, ktoré sa nachádza na Duchonke (okres Topoľčany). Toto mravenisko som pozoroval v krátkych časových obdobiach […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Aneta Kendrová Ešte do roku 1960 sa predpokladalo, že k tvorbe nových nervových buniek dochádza len v prenatálnom a skoršom postnatálnom vývine, a že dospelý mozog nie je schopný tvoriť nové neuróny. Dnes už vieme, že nové neuróny vznikajú aj v dospelom mozgu v oblasti hipokampu a v subventrikulárnej zóne bočných mozgových komôr. Preto […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Vladimír Molnár Fajčenie teenagerov Vladimír Molnár Základná škola Jána Kupéckeho, Pezinok Abstrak Fajčenie teenagerov je vážny problém skoro na každej škole. Cieľom môjho projektu bolo zistiť koľko teenagerov skúšalo fajčiť na vybraných školách. Mojím druhým cieľom bojo zistit príčinu fajčenia teenagerov. Fajčenie je vraj zapríčinené spontánnym rozhodnutím z nudy, zo zvedavosti alebo z osobných […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Nella Kratochvílová Keďže ma fascinuje zooplanktón, chcela som sledovať pod mikroskopom malé perloočky, štítovce alebo žiabronôžky, ktoré sa na našej Zemi objavili už pred 200 miliónmi rokov. Chcela som zistiť, v akej vode sa vyliahnu, či prežijú, či by sa vedeli aj rozmnožiť a či sa dokážu vyliahnuť aj z vysušeného vajíčka. Zistila som […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ivana Andrejčíková Kvalita semien a ich klíčivosť sú základom úspešného rastu v záhradke. Cieľom nášho projektu bolo zistiť vplyv osvetlenia LED lampy na klíčivosť semien. Ako semená boli použité Chia semienka a semienka Žeruchy siatej. Do Petriho misiek sme vložili vatové tampóniky, na ktoré sme poukladali semená a následne vystavili svetlu LED lampy. Doba […]

Čítať ďalej