Autor/autori: Lena Bezáková

Bezáková Lena: Pozorovanie vplyvu abiotických faktorov na rast fazule.
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany

Projekt je zameraný na pozorovanie vplyvu abiotických faktorov prostredia na rast fazúľ. Skúmala som vplyv abiotických faktorov svetla, tepla a vody.
V prípravnej fáze pokusu som si vysadila semienka fazule a vytvorila im vhodné podmienky na vyklíčenie. Po vyklíčení som rastlinám zámerne menila podmienky.
Pri pozorovaní vplyvu svetla som rastliny vystavila 3 záťažovým situáciám, pri ktorých som menila množstvo dopadajúceho svetla na rastliny.
Pri pozorovaní faktoru tepla som rastliny vystavila 4 záťažovým situáciám, ktorých úlohou bolo zámerne meniť teplotu. V miestnostiach, kde boli umiestnené rastliny.
Pri skúmaní faktoru vody som rastliny vystavila 3 záťažovým podmienkam. Pri ktorých som zámerne ovplyvňovala množstvo vody v zálievke.
Pri zámerných zmenách abiotických faktorov je možné na rastlinách pozorovať stres na rozličných stupňoch. Na každej rastline ovplyvnenej rôznym pôsobením abiotických faktorov boli pozorované rôzne následky stresu
Kľúčové slová: abiotické faktory, teplo, svetlo, voda, stres