Autor/autori: Nella Kratochvílová

Keďže ma fascinuje zooplanktón, chcela som sledovať pod mikroskopom malé perloočky, štítovce alebo žiabronôžky, ktoré sa na našej Zemi objavili už pred 200 miliónmi rokov. Chcela som zistiť, v akej vode sa vyliahnu, či prežijú, či by sa vedeli aj rozmnožiť a či sa dokážu vyliahnuť aj z vysušeného vajíčka.
Zistila som si všetky potrebné informácie o lupeňonôžkach, o tom, kde žijú, čím sa živia, ako sa pohybujú, do akých skupín sa rozdeľujú aké miesto majú v potravinovom reťazci. Pomocou svetla a rôznych typov vody som začala s liahnutím. Zistila som, že lupeňonôžky sa dokážu vyliahnuť aj z niekoľko rokov starého a vysušeného vajíčka. Najvhodnejšia voda pre ich liahnutie a vývin je prírodná voda z rybníka, ale perloočky sa dokážu vyliahnuť aj v prevarenej vode. V chlórovej a v morskej vode sa nič nevyliahlo.