Autor/autori: Ivana Andrejčíková

Kvalita semien a ich klíčivosť sú základom úspešného rastu v záhradke. Cieľom nášho projektu bolo zistiť vplyv osvetlenia LED lampy na klíčivosť semien. Ako semená boli použité Chia semienka a semienka Žeruchy siatej. Do Petriho misiek sme vložili vatové tampóniky, na ktoré sme poukladali semená a následne vystavili svetlu LED lampy. Doba osvetlenia bola 5 hodín denne. Pravidelne sme zalievali denne 10 ml vody. Percento klíčivosti semien osvetlených sme porovnali s klíčivosťou semien referenčnej vzorky bez osvetlenia. Percento klíčivosti semien osvetlených LED lampou bolo vyššie ako u neosvetlených. Mikroskopické pozorovanie listov Chia a žeruchy osvetlenej a referenčnej vzorky boli súčasťou projektu. Zaznamenali sme zmeny aj pri mikroskopickom pozorovaní referenčnej vzorky a osvetlenej vzorky.