Autor/autori: Gréta Kolcunová

Stavy pstruha potočného značne poklesli a nie je možné, aby sa tento druh rozmnožoval v prirodzenom prostredí a dosiahol také stavy ako v minulosti. Na rieke Topľa a jej prítokoch Výška a Lipovec realizujeme projekt zarybnenia umelým odchovom pstruha potočného z ikier, čo je zároveň hlavným cieľom tejto práce. Metódy a postupy ktoré sme využívali pri spracovaní práce: výber lokality pre umiestnenie VW (Whitlock-Vibert) boxov, výber vhodného toku, biomonitoring makroskopických vodných bezstavovcov a zhodnotenie stavu vody, rozmiestnenie boxov s ikrami na sledovanú lokalitu a ich pravidelné sledovanie, zhodnotenie výsledku po 1 roku odlovom a meraním ročných jedincov. V decembri 2016 sme vysadili ikry pstruha potočného v štádiu „očných bodov“ do potokov Výška a Lipovec. Do potoka Výška sme vysadili 30 000 ikier. Celkový úspech vysádzania podľa Petersona (1978) po roku je 5%. To znamená 1500 pstruhov (odlovených 238 jedincov v úseku 1km * 6km dĺžky toku je 1428 jedincov – 4,76% úspešnosť). Úbytok predstavujú 2% čo je 600 pstruhov (splavené alebo uhynuté jedince). Do potoka Lipovec sme vysadili 20 000 ikier v štádiu očných bodov (odlovených 159 jedincov v úseku 1km * 6km dĺžky toku – 954 jedincov – 4,77% úspešnosť). Ročné pstruhy mali veľkosť priemernej dĺžky tela 11,26 cm. Záverom konštatujeme, že potoky Výška a Lipovec spĺňajú kritéria chovných potokov. Zhodnotili sme dostatok vody počas celého roka, teplotu vody a biomonitoring vodných bezstavovcov a časti potokov sme doplnili umelovytvorenými kaskádami. Celkovo sme zistili, že počet pstruhov v oboch potokoch ako aj v rieke Topľa výrazne stúpol. Je to jedna z možností, ako zvýšiť populáciu pstruha potočného v riekach.