Autor/autori: Timur Tománek

ABSTRAKT
V prírode má voda svoj prirodzený pohyb, prichádza do kontaktu s prírodnými materiálmi, to ovplyvňuje jej štruktúru, vlastnosti a biologickú aktivitu. Voda v mestách preteká cez rovné potrubia, prichádza do kontaktu s olovom, plastmi a inými materiálmi, ktoré do nej uvoľňujú škodlivé látky. Stráca tak svoju prirodzenú štruktúru. Úlohou projektu bolo skúmať dostupné spôsoby na obnovu štruktúry, biologickej aktivity a vlastností vody. Dokázať prípadné zmeny pomocou pokusov. Zistiť, či takáto voda pozitívne pôsobí na rast rastlín.
V prvom pokuse bola na polievanie semienok použitá voda nazvučená hudbou rôznych žánrov. Hypotéza bola, že rastliny polievané metalovou hudbou budú rásť pomalšie než rastliny polievané hudbou vážnou. Všetky hudobné vzorky však rástli približne rovnako rýchlo, ale výrazne rýchlejšie než rastlinky polievané obyčajnou nenazvučenou vodou. Hypotéza sa nepotvrdila, ale výsledok pokusu bol uspokojivý.
V ďalšom pokuse bola hypotéza, že rastliny polievané upravenou vodou budú rásť rýchlejšie než rastliny polievané obyčajnou vodou z vodovodu. Boli použité semienka fazuliek mungo, ktoré boli namáčané, zasadené a pravidelne polievané rôzne upravovanou vodou. Na polievanie bola použitá voda odplynená, rozmrazená, zmagnetizovaná, šungitová, pyramídová, ale aj voda vystavená pôsobeniu Wi-Fi routra, 10 minút preváraná, zohrievaná v mikrovlnnej rúre a samozrejme obyčajná voda z vodovodu. Vyrobil som aj vlastnú nádobu na úpravu vody, ktorú som nazval Špirála a voda „špirálová“ bola tiež použitá v pokusoch.
Rastliny polievané upravenou vodou rástli rýchlejšie, vo väčších počtoch a boli aj väčšie než rastliny polievané obyčajnou vodou. Pomalšie rástli a menej výhonkov mali aj vzorky polievané Wi-Fi a preváranou vodou. Týmto sa hypotéza potvrdila.