Autor/autori: Peter Krajčík

Peter Krajčík: Zaujímavý život mravcov
Základná škola Tribečská 1653/22, Topoľčany

Projekt má priblížiť život mravcov, ktorý je veľmi rozmanitý. Cieľom projektu je pozorovať život a stavbu tela, ale aj preferencie rôznych chutí mravcov. Pozoroval som konkrétne mravenisko, ktoré sa nachádza na Duchonke (okres Topoľčany). Toto mravenisko som pozoroval v krátkych časových obdobiach viackrát. Zameral som sa hlavne na zistenie preferencií rôznych chutí mravcov. Na zistenie som využil jednoduchý pokus. Tento pokus pozostáva z toho, že na plastové taniere som rozložil rôzne druhy potravín, ako napríklad ovocie, zeleninu, soľ, cukor, med a čili. Tieto taniere som potom pozoroval po pol hodine a zisťoval, ako jednotlivé chute lákajú mravce. Niektoré potraviny mravce lákali vo väčšom množstve. Pri niektorých som zistil, že ich dokonca až odpudzovali. Iné druhy boli pre mravce neutrálne, nevyhýbali sa im ani ich nevyhľadávali.

Kľúčové slová: mravce, potrava, stavba tela