Značka: Biológia

Autor/autori: Nella Kratochvílová Keďže ma fascinuje zooplanktón, chcela som sledovať pod mikroskopom malé perloočky, štítovce alebo žiabronôžky, ktoré sa na našej Zemi objavili už pred 200 miliónmi rokov. Chcela som zistiť, v akej vode sa vyliahnu, či prežijú, či by sa vedeli aj rozmnožiť a či sa dokážu vyliahnuť aj z vysušeného vajíčka. Zistila som […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ivana Andrejčíková Kvalita semien a ich klíčivosť sú základom úspešného rastu v záhradke. Cieľom nášho projektu bolo zistiť vplyv osvetlenia LED lampy na klíčivosť semien. Ako semená boli použité Chia semienka a semienka Žeruchy siatej. Do Petriho misiek sme vložili vatové tampóniky, na ktoré sme poukladali semená a následne vystavili svetlu LED lampy. Doba […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Jakub Uličný, Vladimíra Hricová V posledných desaťročiach vzrástlo používanie nanočastíc striebra (z angl. nanoparticles, nanočastice; z lat. argentum – Ag – striebro alebo AgNPs), takmer v každej oblasti života. Striebro bolo používané pre svoje výborne antimikrobialne účinky, ako liek na rôzne druhy bakteriálnych ochorení. Na druhej strane sa neskôr zistilo, že AgNPs majú aj […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lucia Igazová Včely sú vysoko organizovaným spoločenstvom. Dva roky som pozorovala ich správanie s cieľom zistiť: 1. schopnosť včiel učiť sa – použila som makety kvetov rôznych farieb a modely geometrických útvarov, do ktorých som umiestňovala vodu a sladký roztok. Postupne som pri použitých kvapalinách vymieňala farby kvetov alebo tvary geometrických údajov. 2. vplyv […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ján Maťufka, Peter Škripko Lignín, prírodný polymér, je druhou najčastejšou prírodnou zlúčeninou na zemskom povrchu. V projekte boli pozorované UV – Vis absorpčné a fluorescenčné spektrá lignínu (lignín alkali) v dvoch rozpúšťadlách (voda, 70 % etanol) v 5 koncentráciách. Z výsledkov vyplýva, že lignín absorbuje UVB žiarenie na úrovni 86 % (pri koncentrácii 80 […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Romana Králiková, Kristína Kosnovská Žijeme v unáhlenej dobe s veľkými výkyvmi nálad a počasia. V našom projekte sme zistili a vyhodnotili, ako vplýva akútny a chronický stres a s nimi spojené ďalšie vedľajšie efekty na zdravie človeka. Zamerali sme sa najmä na kortizol (C21H30O5) – produkovaný v kôre nadobličiek ako odpoveď organizmu na stres […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Simona Strejčková, Natália Jiránková In vitro oplodnenie u človeka sa stáva v poslednom čase bežnou záležitosťou nakoľko naša generácia sa čoraz viac stretáva s problémami oplodnenia prirodzenou cestou. Príčin je mnoho ako u žien (nezrelé oocyty, neprechodné vajíčkovody, neprechodná zona pellucida, …), tak aj u mužov (málo pohyblivé spermie, neschopnosť spermií preniknúť zona pellucida,…). […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Patrícia Mikulová, Nina Nemčíková V poslednej dobe sa stáva amarant, slovensky Láskavec, a výrobky z neho viac využívanými nielen v potravinárstve ale aj vo farmácii, či v kozmetike. Jeho liečivé účinky sú vhodné najmä pri liečení zápchy, pri prevencii rakoviny hrubého čreva a pri hemoroidoch. Používajú ho ako športovci ako výživovú jednotku pre rast […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lucia Krahulcová, Andrej Szabó V snahe naučiť sa veľa zaujímavých poznatkov a získať nové laboratórne skúsenosti sme testovali antimikrobiálny účinok ľudského katelicidínu proti baktériám, ktoré spôsobujú urogenitálne ochorenia. Použili sme antimikrobiálnu difúznu skúšku ako metódu, ktorá dokázala merať efektívnosť katelicidínu voči baktériám. Antimikrobiálny účinok ľudského katelicidinu sme preukázali u 75% druhov vybraných baktérií a […]

Čítať ďalej