Značka: Biológia

Autor/autori: Henrich Jurčišin V predkladanej práci sa venujeme charakteristike pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) v našom domácom chove. Chov rýb v našich podmienkach prebieha v 4 hlavných rybníkoch, ktoré majú parametre (š:4m, d:7m, h:1,5m). Každý rybník má prítok, odtok chemicky nezávadnej vody a samostatný filter. Meranie hladiny kyslíka v rybníkoch v roku 2016 sme vykonávali oxymetrom […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Katarína Nalevanková V práci sme sa zamerali na štúdium výskytu rezistencie voči vybraným antibiotikám u heterotrofných mezofilných bakteriálnych izolátov z mincí a bankoviek meny Euro. Pozorovali sme prekvapujúco vysokú početnosť baktérií či už na minciach alebo bankovkách. Experimenty boli realizované v mikrobiologickom laboratóriu PF UPJŠ pod vedením doc. RNDr. Petra Pristaša, CSc., počas mesiacov […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Jakub Uličný, Vladimíra Hricová V posledných desaťročiach vzrástlo používanie nanočastíc striebra (z angl. nanoparticles, nanočastice; z lat. argentum – Ag – striebro alebo AgNPs), takmer v každej oblasti života. Striebro bolo používané pre svoje výborne antimikrobialne účinky, ako liek na rôzne druhy bakteriálnych ochorení. Na druhej strane sa neskôr zistilo, že AgNPs majú aj […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lucia Igazová Včely sú vysoko organizovaným spoločenstvom. Dva roky som pozorovala ich správanie s cieľom zistiť: 1. schopnosť včiel učiť sa – použila som makety kvetov rôznych farieb a modely geometrických útvarov, do ktorých som umiestňovala vodu a sladký roztok. Postupne som pri použitých kvapalinách vymieňala farby kvetov alebo tvary geometrických údajov. 2. vplyv […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Ján Maťufka, Peter Škripko Lignín, prírodný polymér, je druhou najčastejšou prírodnou zlúčeninou na zemskom povrchu. V projekte boli pozorované UV – Vis absorpčné a fluorescenčné spektrá lignínu (lignín alkali) v dvoch rozpúšťadlách (voda, 70 % etanol) v 5 koncentráciách. Z výsledkov vyplýva, že lignín absorbuje UVB žiarenie na úrovni 86 % (pri koncentrácii 80 […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Romana Králiková, Kristína Kosnovská Žijeme v unáhlenej dobe s veľkými výkyvmi nálad a počasia. V našom projekte sme zistili a vyhodnotili, ako vplýva akútny a chronický stres a s nimi spojené ďalšie vedľajšie efekty na zdravie človeka. Zamerali sme sa najmä na kortizol (C21H30O5) – produkovaný v kôre nadobličiek ako odpoveď organizmu na stres […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Simona Strejčková, Natália Jiránková In vitro oplodnenie u človeka sa stáva v poslednom čase bežnou záležitosťou nakoľko naša generácia sa čoraz viac stretáva s problémami oplodnenia prirodzenou cestou. Príčin je mnoho ako u žien (nezrelé oocyty, neprechodné vajíčkovody, neprechodná zona pellucida, …), tak aj u mužov (málo pohyblivé spermie, neschopnosť spermií preniknúť zona pellucida,…). […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Patrícia Mikulová, Nina Nemčíková V poslednej dobe sa stáva amarant, slovensky Láskavec, a výrobky z neho viac využívanými nielen v potravinárstve ale aj vo farmácii, či v kozmetike. Jeho liečivé účinky sú vhodné najmä pri liečení zápchy, pri prevencii rakoviny hrubého čreva a pri hemoroidoch. Používajú ho ako športovci ako výživovú jednotku pre rast […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Alica Hubeková, Dominika Ontkócová Práca prezentuje tému o prachu ako ho nepoznáme. Hľadali sme odpovede na rôzne otázky: Čo je to prach? Prečo je všade? Čo obsahuje? Čo spôsobuje? Ako vyzerá? Dá sa ho zbaviť? Prach sme zbierali, experimentovali s ním a pozorovali ho v jeho prirodzenom prostredí. Vyhľadali sme si o ňom rôzne […]

Čítať ďalej