Autor/autori: Simona Strejčková, Natália Jiránková

In vitro oplodnenie u človeka sa stáva v poslednom čase bežnou záležitosťou nakoľko naša generácia sa čoraz viac stretáva s problémami oplodnenia prirodzenou cestou. Príčin je mnoho ako u žien (nezrelé oocyty, neprechodné vajíčkovody, neprechodná zona pellucida, …), tak aj u mužov (málo pohyblivé spermie, neschopnosť spermií preniknúť zona pellucida,…). Ak chceme toto odvetvie biotechnológií naďalej rozvíjať potrebujeme vhodný živočíšny model (na to je z embryologického hľadiska vhodná ošípaná).
V našej práci sme sa zamerali na počet získaných oocytov a na ich kvalitu (delivosť embryí) pomocou dvoch metód – aspirácia a slicing. Následne sme oocyty prenášali do kultivačného média, aby dozreli. Po 2 dňovej kultivácii sme vyhodnocovali, koľko embryí sa nám delilo. Z 38 vaječníkov sme pri aspirácii odobrali 415 oocytov. Z nich sa nám ďalej vyvíjalo 159, čo predstavuje 38,31 %. Pri druhej metóde, slicingu sa nám podarilo získať 507 oocytov z 37 vaječníkov, z nich 178 (35,11 %) oocytov sa po partenegenetickej aktivácii ďalej vyvíjalo. Pre porovnanie týchto dvoch metodík môžeme povedať, že slicingom sa nám podarilo získať viac oocytov. Tento spôsob je síce z časového hľadiska výhodnejší, no z našich výsledkov je viditeľné, že získame síce viac oocytov, ale tie nie sú vhodné pre kultiváciu v podmienkach in vitro. Ako príčina môže byť to, že žiletkami uvoľníme oocyty, ktoré by za normálnych okolností nikdy nedozreli. Z našich výsledkov vyplýva, že vhodnejšou metódou získavania prasacích oocytov je aspiračná metóda. Táto metóda je síce časovo náročnejšia, no získavame ňou kvalitnejšie oocyty (vyššia delivosť zygót).