Autor/autori: Lucia Krahulcová, Andrej Szabó

V snahe naučiť sa veľa zaujímavých poznatkov a získať nové laboratórne skúsenosti sme testovali antimikrobiálny účinok ľudského katelicidínu proti baktériám, ktoré spôsobujú urogenitálne ochorenia. Použili sme antimikrobiálnu difúznu skúšku ako metódu, ktorá dokázala merať efektívnosť katelicidínu voči baktériám. Antimikrobiálny účinok ľudského katelicidinu sme preukázali u 75% druhov vybraných baktérií a 86,7% kmeňov. Proteus vulgaris a Morganella morganii sa ukázali ako baktérie, ktoré sú odolné voči LL-37. Určili sme minimálne inhibičné koncentrácie katelicidínu (MIC), ktoré boli u každého druhu iné. Zistili sme, že Citrobacter koseri má MIC iba 1,29 μg.ml-1, čo je najlepší výsledok medzi všetkými vybranými druhmi. Najvyššiu MIC mal rod Klebsiella, Klebsiella oxytoca 23,61 μg.ml-1 a Klebsiella pneumoniae 24,85 μg.ml-1.