Autor/autori: Michaela Galovičová, Daniel Kóré

Muránska planina je najmenej prebádaným objektom medzi národnými parkami na Slovensku. Cieľom našej práce je zmapovať výskyt sysľa pasienkového na Muránskej planine. Pozorovaním zistiť aktuálny stav, ako sa syseľ aklimatizoval na novej lokalite – Biele vody a či mu neprekáža spolunažívanie v spoločnom biotope so somárom, pretože je významnou zložkou ekosystému v našom regióne Gemer. Predpokladáme, že dva rôzne a odlišné druhy – sysle a somáre môžu spolunažívať v jednom biotope. Hlavná časť našej práce analyzuje pôvod výskytu sysľa pasienkového od jeho počiatočných štádií výskytu na Muránskej planine, cez problematické obdobie, ktoré súviselo so zrušením mliekárne v Revúcej až po súčasné obdobie, spojené s interaktívnou existenciou somárikov v tejto lokalite.