Autor/autori: Soňa Tužinská, Jakub Lacek

,,Hladovaním rastlín sa začína hladovanie ľudí.“
Celá história ľudstva je poznačená ustavičným zápasom človeka o potravu. Ľudstvo a výživa, to je naveky spojený problém a tento problém existuje dodnes, lebo tretina obyvateľstva zemegule trpí podvýživou. Potreba hnojenia a obrábania pôdy bola ľuďom známa už v dávnom staroveku. Žijeme však v dobe, v ktorej si ľudia viac vážia peniaze ako zdravie. V supermarketoch nachádzame zeleninu väčšiu a krajšiu ako tú, ktorú si dopestujeme sami. Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv umelého a prírodného hnojiva na rast rastliny, konkrétne fazule (Phaseolus vulgaris) a hrachu (Pisum sativum) a taktiež cieľom tejto práce bolo zistiť, ktoré z prírodných hnojív (káva, voda, v ktorej sa varili zemiaky a voda, v ktorej sa varili vajíčka) bude mať najväčší vplyv na ich rast. Sledovali sme v určitom časovom období vplyv týchto hnojív na rast fazule a hrachu a porovnávali sme ich so vzorkou, ktorú sme vôbec nehnojili. Výsledkom našej práce boli zistenia, že hnojiť rastliny je dôležité, ale pre naše zdravie je vhodnejšie hnojiť rastliny prírodnými hnojivami.