Autor/autori: Marek Chrenko, Filip Bella

Veľmi nás zaujímala téma, aký je vplyv hudby na rastliny. Hudba od počiatku mala priniesť človeku psychologický stav blaha. Napríklad Mozartova hudba pomáha pri srdcových ochoreniach. Táto téma ma veľmi zaujala z tohto dôvodu, že hudba môže mať blahodárne účinky pre človeka, ale aj pre inú biologickú formu. Taktiež pred nedávnom som sledoval dokumentárny film ktorý mal, opäť nové možnosti pestovania rastlín. Tak som sa rozhodol s mojím spolužiakom Filipom realizovať tento projekt. Máme v pláne aplikovať päť rastlín jednej odrody na päť žánrov hudby. A to sú : klasická hudba, rocková hudba, repová hudba, jazzova hudba a populárna hudba a ešte pridáme jednu rastlinu ktorá nebude vystavená pôsobeniu žiadnej hudby. Jedna rastlina bude vystavená hudbe po dobu dvadsať štyri hodín. Naším cieľom je aplikovať a overiť poznatky amerických vedcov z dokumentárneho filmu.