Kategória: Archív projektov

Autor/autori: Alica Hubeková, Dominika Ontkócová Práca prezentuje tému o prachu ako ho nepoznáme. Hľadali sme odpovede na rôzne otázky: Čo je to prach? Prečo je všade? Čo obsahuje? Čo spôsobuje? Ako vyzerá? Dá sa ho zbaviť? Prach sme zbierali, experimentovali s ním a pozorovali ho v jeho prirodzenom prostredí. Vyhľadali sme si o ňom rôzne […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Adrián Kaštíl, Erick Vozár Náš projekt sa zaoberá pomocou záchranným zložkám. Preto sme navrhli univerzálnu záchranársku trikopteru. Navrhli sme ju tak, aby bola čo najviac cenovo dostupná. Na výrobu viacerých komponentov sme využili 3D tlačiareň. Na našu trikopteru sme vymysleli systém univerzálnych modulov, aby sa dalo zmeniť využitie dronu pre rôzne situácie. Vymysleli sme […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Gabriela Klimová, Erik Fischer ASR Systém ASR (Anti-Slip Regulation) označuje systém regulácie prešmykovania kolies, ktorý je taktiež známy pod označením TSC (Traction Control System) a teda systém kontroly trakcie. ASR je zariadenie, ktoré zabraňuje prešmykovaniu kolies pri všetkých rýchlostiach. Tento systém je rozšírením systému ABS a zabezpečuje stabilitu a ovládateľnosť pri akceleráciách. Ako funguje […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Tomáš Hiadlovský, Filip Polakovič V našej práci sa autori venujú problematike zlepšenia vyučovacieho procesu v odbore 2679K Mechanik mechatronik, v ktorej vytvorili učebnú pomôcku pre tematické celky pneumatika a programovanie mikrokontrolerov, ktorá na škole chýbala. Efektívnou kombináciou elektro-pneumatiky a pneumatiky vytvorili funkčný výučbový model a možnosťou trénovania širokej škály pneumatických a elektropneumatických schém. Práca […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Katarína Božiková, Adam Pilát Projekt Aké sú bielkoviny? je venovaný problematike bielkovín. Sú to látky, bez ktorých nie je možný život. Zatiaľ čo cukry a tuky plnia v organizme hlavne funkciu zdroja energie, bielkoviny sú zasa základnými stavebnými prvkami všetkých buniek. Existuje ich veľké množstvo. Sú veľmi citlivé na prítomnosť niektorých látok a aj […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Marek Chrenko, Filip Bella Veľmi nás zaujímala téma, aký je vplyv hudby na rastliny. Hudba od počiatku mala priniesť človeku psychologický stav blaha. Napríklad Mozartova hudba pomáha pri srdcových ochoreniach. Táto téma ma veľmi zaujala z tohto dôvodu, že hudba môže mať blahodárne účinky pre človeka, ale aj pre inú biologickú formu. Taktiež pred […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Matúš Mlynár, Alexandra Alžbeta Rigoová Práca sa zaoberá zistením súvislosti medzi hyperurikémiou, čiže zvýšenou koncentráciou kyseliny močovej v krvi, a poškodením endotelu prostredníctvom sledovania reaktivity ciev na vazodilatačnú látku in vitro, na zvieracom modely. Dysfunkcia cievnej výstelky patrí k prvým štádiám vzniku kardiovaskulárneho ochorenia. Toto poškodenie je často sprevádzané deficitom oxidu dusnatého, ktorý je […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Erik Mokroš, Hana Špaleková Cieľom našej práce bolo porovnať účinnosť koloidného roztoku striebra s bežne používanými antibakteriálnymi liečivami formou experimentu kultivácie a citlivosti na rôznych druhoch baktérií. Overiť baktériostatický účinok striebra, zistiť v roztoku prítomnosť katiónov striebra Ag+. Zaoberali sme sa experimentami na zistenie vlastností a účinkov striebra a jeho toxicity. Toxicitu sme overovali […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Lucia Krahulcová, Andrej Szabó V snahe naučiť sa veľa zaujímavých poznatkov a získať nové laboratórne skúsenosti sme testovali antimikrobiálny účinok ľudského katelicidínu proti baktériám, ktoré spôsobujú urogenitálne ochorenia. Použili sme antimikrobiálnu difúznu skúšku ako metódu, ktorá dokázala merať efektívnosť katelicidínu voči baktériám. Antimikrobiálny účinok ľudského katelicidinu sme preukázali u 75% druhov vybraných baktérií a […]

Čítať ďalej

Autor/autori: Soňa Tužinská, Jakub Lacek ,,Hladovaním rastlín sa začína hladovanie ľudí.“ Celá história ľudstva je poznačená ustavičným zápasom človeka o potravu. Ľudstvo a výživa, to je naveky spojený problém a tento problém existuje dodnes, lebo tretina obyvateľstva zemegule trpí podvýživou. Potreba hnojenia a obrábania pôdy bola ľuďom známa už v dávnom staroveku. Žijeme však v […]

Čítať ďalej